Dezinfekcija pitne vode na vodovodnem omrežju Bizeljsko

Uporabnike na vodovodnem sistemu Bizeljsko obveščamo, da sta kontrolna vzorca pitne vode, odvzeta 25. 7. 2016, bila ponovno kontaminirana z intestinalnimi enterokoki in koliformnimi bakterijami, zato je treba izvesti dezinfekcijo pitne vode na celotnem vodovodnem omrežju Bizeljsko. Po izvedeni dezinfekciji bodo ponovno odvzeti kontrolni vzorci na vzorčnih mestih, kjer so bili ob zadnjem vzorčenju neskladni – če prisotnost intestinalnih enterokokov ne bo ugotovljena, bo ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode nemudoma preklican.

Preberite več ...

Kakovost pitne vode na vodovodnem omrežju Bizeljsko

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. izvaja notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode na različnih vzorčnih mestih na vodovodnem omrežju Bizeljsko. V okviru nadzora je bilo odvzetih 12 kontrolnih vzorcev. Izvedene so bile mikrobiološke preiskave, pri katerih se je preverjala skladnost s predpisi glede vsebnosti Escherichia coli, koliformne bakterije, intestinalnih enterokokov, Clostridium perfringens in glede skupnega števila bakterij pri 22 in 36 stopinj Celzija. Skladnih vzorcev je bilo 6, neskladnih prav tako, 4 vzorci so bili kontaminirani s koliformnimi bakterijami, 2 vzorca pa z intestinalnimi enterokoki.

Preberite več ...

Prekuhavanje pitne vode - vodovodni sistem Bizeljsko

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., obvešča uporabnike vodovodnega sistema Bizeljsko (naselje Bizeljsko – ulice, Bizeljska vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas-Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Dramlja, del Podgorja pri Pišecah, Pišec in Župelevca, da je zaradi mikrobiološke neskladnosti, z dnem 28. 6. 2016 uveden ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode. Ukrep prekuhavanje pitne vode se izvaja do preklica!

Preberite več ...

Komunala Brežice uspešna na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev s projektom Zdrava komunala

Javno podjetje Komunala Brežice že vsa leta svojega delovanja na prvo mesto postavlja svoje zaposlene. Zato smo pripravili program »Zdrava komunala«, s katerim želimo ozavestiti zaposlene v komunalnih podjetjih po Sloveniji ter njihove družinske člane o pomenu ohranjanja zdravja na osebnem in poklicnem področju. Z aktivnostmi v sklopu projekta želimo izboljšati njihovo zdravje in zmanjšati odsotnost na delovnem mestu ter s tem zmanjšati stroške za zdravstveno varstvo.

Preberite več ...

Tržnica rabljenih stvari »Prinesi - odnesi« že to soboto

V soboto, 25. julija 2015 vas med 8.00 in 12.00 uro vabimo, da se nam pridružite na tržnici. Komunala Brežice d.o.o. ponovno organizira akcijo »Prinesi - odnesi«.

Preberite več ...

Pokrovitelji zbornika SPOMENIK VODI

epps      jordan      logo3tav     voc

Obvestilo javnosti o kakovosti pitne vode v Občini Brežice za leto 2014

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., objavlja rezultate o kakovosti pitne vode v Občini Brežice v letu 2014. Poročilo se nahaja na tej povezavi.

Okoljske igrice

Komunala Brežice d.o.o. 2012 - vse pravice pridržane
Izdelava : AleR