OBVESTILO: NOVO: Uporabnike pitne vode iz dela naselja BUKOŠEK obveščamo, da bo zaradi popravila okvare na glavnem vodu v ponedeljek, 15. 10. 2018, motena dobava pitne vode predvidoma do 13:00 ure.

  ZAPRI

Izvedba in nadzor projektov

Naše poslanstvo je uresničevati želje investitorja in hkrati upoštevati potrebe trga. Ponujamo strokovne in učinkovite rešitve ter hkrati zagotavljamo dogovorjeno kvaliteto, rok in ceno. Pri svojem delu vzpostavljamo tesnejše odnose z investitorji, saj le tako lahko zadovoljimo njihove potrebe, zahteve in pričakovanja, in jim ponujamo najboljše rešitve z optimalno stroškovno učinkovitostjo v najkrajšem možnem času.
 
Izvajamo  izgradnjo ter nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na območju občine Brežice. S strokovnim kadrom zagotavljamo strokovnost, odzivnost, kakovost in odgovornost.
 
V treh letih delovanja smo izvedli naslednje projekte:
  • sekundarna fekalna kanalizacija Dobova,
  • sekundarna kanalizacija Cankarjeva ulica,
  • sekundarna kanalizacija Črnc,
  • kanalizacijski priključek ŽP in carina Dobova,
  • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Šentlenart-Dečno selo,
  • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Dolenja Pirošica,
  • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Gorenja Pirošica,
  • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Brvi,
  • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Žejno – Straža – Mrzlava vas, izvedba črpalnega jaška nad vrtino Glogov Brod.
1234
Komunala Brežice d.o.o. 2018 - vse pravice pridržane | O piškotkih