OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Razlagovega brega na Čatežu ob Savi obveščamo, da je danes, 19. 7. 2024, do predvidoma 13.30 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz ulice Ob potoku v Brežicah obveščamo, da bo v ponedeljek, 22. 7. 2024, med 7.00 in 10.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Objavljeno je obvestilo o racionalni rabi pitne vode na območju VS Bizeljsko in Križe.

DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.

  ZAPRI

Izvedba in nadzor projektov

Naše poslanstvo je uresničevati želje investitorja in hkrati upoštevati potrebe trga. Ponujamo strokovne in učinkovite rešitve ter hkrati zagotavljamo dogovorjeno kvaliteto, rok in ceno. Pri svojem delu vzpostavljamo tesnejše odnose z investitorji, saj le tako lahko zadovoljimo njihove potrebe, zahteve in pričakovanja, in jim ponujamo najboljše rešitve z optimalno stroškovno učinkovitostjo v najkrajšem možnem času.
 
Izvajamo  izgradnjo ter nadzor nad gradnjo komunalne infrastrukture na območju občine Brežice. S strokovnim kadrom zagotavljamo strokovnost, odzivnost, kakovost in odgovornost.
 
V šestih letih delovanja smo izvedli naslednje projekte:
 • sekundarna fekalna kanalizacija Dobova,
 • sekundarna kanalizacija Cankarjeva ulica,
 • sekundarna kanalizacija Črnc,
 • kanalizacijski priključek ŽP in carina Dobova,
 • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Šentlenart-Dečno selo,
 • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Dolenja Pirošica,
 • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Gorenja Pirošica,
 • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Brvi,
 • obnova sekundarnih cevovodov in priključkov na odseku Žejno – Straža – Mrzlava vas,
 • izvedba črpalnega jaška nad vrtino Glogov Brod,
 • sekundarna fekalna kanalizacija Gabrje,
 • fekalna kanalizacija Loče,
 • fekalna kanalizacija Ulica nad Vrbino,
 • prevezava sekundarnih cevovodov in priključkov naselij Kapele – Župelevec – Bojsno na novo cevovod NL DN 100,
 • vodovod in vodohran Cirnik,
 • vzpostavitev javnega sistema izposoje koles in izgradnja kolesarnic,
 • vodovod Loče,
 • menjava glavne vodovodne cevi Bukošek,
 • sanacija dela javnega vodovoda Vrhovnica,
 • postavitev sekundarnega vodovoda Krška vas,
 • ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi ob protipoplavnem ziduna levem bregu Krke.
1234Kanalizacija Loče 2Kanalizacija Loče 3Kanalizacija LočeKanalizacija Ulica nad Vrbino  _Kanalizacija Ulica nad Vrbino _Kanalizacija Ulica nad Vrbino _Kanalizacija Ulica nad Vrbinoprevezave Kapele Župelevec _prevezave Kapele Župelevec _prevezave Kapele Župelevecprevezave Kapele Župelevec_Prevezave Kapele Župelevec__prevezave Kapele Župelevec___Vodohran Cirnik
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave