OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Javne površine in zelenice

Obseg dela

Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki zajema:

1. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic, javnih nasadov oziroma drugih javnih površin, zlasti pa:
sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje drevja, grmičevja in trat ter košnjo travnatih površin,
sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, čiščenje in obnavljanje cvetličnih nasadov in rastlin v posodah,
zatiranje plevela, alergenih, invazivnih in drugih rastlin,
varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
redno čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje po posledicah elementarnih nezgod,
podiranje in odstranjevanje dreves ali grmovnic,
čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje poti in ostalih tlakovanih površin, meteorne kanalizacije, ograj, pitnikov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme,
postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov,
postavljanje urbane opreme,
čiščenje grafitov,
praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov mestne opreme na javnih krajih;
2. druga vzdrževalna dela, ki jih določi pristojni organ in ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin;

3. vodenje katastra javnih površin;

4. pripravo programov izvajanja gospodarske javne službe in poročil o izvajanju gospodarske javne službe.

 
Vzdržuje in ureja se naslednje površine:
javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, skupine drevja, druge zelenice ob objektih v lasti Občine Brežice,
športna in otroška igrišča ter podobne rekreacijske površine,
druge površine, namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste terpodobne površine v lasti Občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji,
objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, pitniki, vodnjaki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke, spominska obeležja, skulpture in njihovo vzdrževanje načeloma bremeni občinski proračun. 
 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave