Koledar odvoza odpadkov

POGOSTOST ODVOZA ODPADKOV v letu 2021

Vrsta odpadka Št. odvozov/leto
Mešani komunalnih odpadki 17
Odpadna embalaža 17
Biološki odpadki 52 mesto Brežice, 39 ostala naselja v občini Brežice
Kosovni odpadki 1
Nevarni odpadki 2
Tekstil 2

Biološki odpadki se v času od 1. 4. 2021 – 30. 9. 2021 pobirajo tedensko, ostale mesece v letu pa enkrat na dva tedna. Izjema je mesto Brežice, kjer poteka pobiranje bioloških odpadkov skozi vso leto enkrat na teden.
 
OPOMBA: Odvoz bioloških odpadkov je posebej plačljiv.
 
S klikom na izbrano naselje se bo odprl dokument s Koledarjem odvoza odpadkov v občini Brežice za leto 2021.
 
Arnovo selo
Artiče
Bizeljska cesta, Bizeljsko
Bizeljska vas
Blatno
Bojsno
Boršt
Bošt
Bračna vas
Brezina
Brezje pri Bojsnem
Brezje pri Veliki Dolini
Brezovica na Bizeljskem
Brežice mesto
Brvi
Bukošek
Bukovje
Bušeča vas
Cerina
Cerklje ob Krki
Cirnik
Cundrovec
Curnovec
Čatež ob Savi
Čedem
Črešnjice
Črnc
Dečno selo
Dednja vas
Dobeno
Dobova
Dolenja Pirošica
Dolenja vas pri Artičah
Dolenje Skopice
Drameljšek
Dramlja
Drenovec pri Bukovju
Dvorce
Gabrje pri Dobovi
Gaj
Gazice
Globočice
Globoko
Glogov Brod
Gorenja Pirošica
Gorenje Skopice
Gornji Lenart
Gradišče
Gregovce
Hrastje pri Cerkljah
Hribček
Izvir
Janeževa gorca
Jereslavec
Jesenice
Kamence
Kapele
Koritno
Kraška vas
Križe
Krška vas
Kumrovška cesta
Kunšperk
Laze
Loče
Mala Dolina
Mali Obrež
Mali Vrh
Mihalovec
Mizarska pot
Mostec
Mrzlava vas
Mrzlavski Gaj
Nimnik
Nova vas ob Sotli
Nova vas pri Mokricah
Obrežje
Oklukova gora
Okrogi
Orešje na Bizeljskem
Pavlova vas
Pečice
Perišče
Piršenbreg
Pišece
Pišeška cesta
Podgorje pri Pišecah
Podgračeno
Podvinje
Ponikve
Poštena vas
Pot na Žalce
Prilipe
Račja vas
Rajec
Rakovec
Ribnica
Rigonce
Sela pri Dobovi
Silovec
Slogonsko
Slovenska vas
Sobenja vas
Sodarska pot, Bizeljsko
Spodnja Pohanca
Sromlje
Stankovo
Stara vas na Bizeljskem
Stojanski Vrh
Šentlenart
Trebež
Trnje
Velika Dolina
Velike Malence
Veliki Obrež
Vidova pot
Vinarska cesta
Vinji Vrh
Vitna vas
Vitovec
Volčje
Vrhje
Vrhovnica
Vrhovska vas
Zakot
Zasap
Zgornja Pohanca
Zgornji Obrež
Žejno
Župeča vas
Župelevec
Župjek
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.