OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Ločeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov poteka s pomočjo ekoloških otokov, hišnega odvoza odpadne embalaže in bioloških odpadkov ter prevzemanja in zbiranja vseh vrst odpadkov na Zbirnem centru Boršt (v nadaljevanju ZC Boršt).

MOŽNI NAČINI ODDAJE RAZLIČNIH VRST ODPADKOV:


* - na treh ekoloških otokih v mestu Brežice, enem v Dobovi in enem na Bizeljskem

PREVZEMNO MESTO

Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe. Uporabnik mora zagotoviti, da se posoda, zabojnik ali namenska vrečka, postavi na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj glede na predviden dan odvoza.

EKOLOŠKI OTOKI

Kaj je ekološki otok?
Ekološki otok je prostor, urejen in opremljen z zabojniki za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih vrst odpadkov. Ekološki otok sestavljajo trije zabojniki – rumen za mešano odpadno embalažo, zelen za stekleno embalažo in moder za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo.

Kdo vse lahko odlaga na ekološkem otoku?
Lastnik posod na ekološkem otoku je Občina Brežice in  ni last vaške ali sosedske skupnosti, kjer je ekološki otok postavljen. To pomeni, da lahko na ekološki otok, ne glede na njegovo lokacijo, ločeno zbrane odpadke odlagajo vsi prebivalci občine Brežice.

Česa ne smemo odlagati na ekološki otok?
Zraven in v ekološke zabojnike na ekološkem otoku je prepovedano odlagati kakršne koli druge odpadke, ki tja ne sodijo (kosovni, nevarni, biološki in posebni odpadki – gume, azbestni odpadki …). Preden odložimo odpadno embalažo v zabojnik, jo očistimo vseh vrst ostankov. Odpadki, odloženi zraven zabojnikov, kvarijo izgled naše občine.
V občini Brežice je postavljenih 180 ekoloških otokov.

RUMENE VREČE – hišni odvoz odpadne embalaže

Leta 2013 smo uvedli odvoz odpadne embalaže iz gospodinjstev. V ta namen vsako gospodinjstvo pred novim letom prejme rumene 120 l vreče z logotipom našega podjetja, v katere se odlagajo tovrstni odpadki. Odvoz iz gospodinjstev bomo izvajali izmenično z odvozom mešanih komunalnih odpadkov (predvidoma 17 odvozov v letu). Zelo pomembno je, da odpadno embalažo pred odlaganjem ustrezno stisnemo (zmanjšamo volumen). Odvoz bomo izvajali izključno v zgoraj omenjenih rumenih vrečah, saj lahko na ta način (zaradi prosojnosti vreč) zagotovimo prevzem ustrezno pripravljene embalaže.

BIOLOŠKI ODPADKI

Biološko razgradljive odpadke, kot so veje dreves, živa meja, ostanki poljščin, trava, ostanki rož, ostanki sadja in zelenjave, mlečni izdelki, jajčne lupine, drobni leseni ostanki, zemlja iz cvetličnih loncev itd., je priporočljivo kompostirati v domačem kompostniku. Zrel kompost je primeren za uporabo za sajenje sobnih rastlin, za cvetlične gredice in na vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih. V kolikor uporabniki nimate možnosti kompostirati doma, se lahko vključite v odvoz bioloških odpadkov.

V kolikor imate enkratno večjo količino bioloških odpadkov (obrezovanje dreves …), lahko naročite 5 m3 zabojnik, ki gospodinjstvu brezplačno pripada 1x letno.

Biološki odpadki se v času od meseca maja do septembra pobirajo tedensko, ostale mesece v letu pa enkrat na dva tedna. Izjema je mesto Brežice, kjer poteka pobiranje bioloških odpadkov skozi vse leto enkrat na teden.

OPOMBA: Odvoz bioloških odpadkov je posebej plačljiv!

Ker skrbimo za naravo, biološkega odpada, ki bo za odvoz pripravljen v plastičnih vrečah, žal ne bomo mogli prevzeti.

NEVARNI ODPADKI

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo veliko škodo – zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih, zato moramo biti pri odlaganju nevarnih odpadkov še posebej skrbni.

Med nevarne odpadke sodijo:
 • barve in topila,
 • baterije,
 • kemikalije,
 • neonske cevi,
 • akumulatorji,
 • olja in masti,
 • pesticidi,
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • zdravila,
 • vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi in njihovo embalažo.
oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke lahko oddate na ZC Boršt, prav tako vsako leto organiziramo dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Prva akcija se predvidoma izvede v mesecu aprilu, druga pa v mesecu oktobru. Na dan akcije lahko uporabniki gospodinjstev brezplačno oddate nevarne odpadke na lokaciji, kjer bo organizirano zbiranje le-teh.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
 • velike in male gospodinjske naprave,
 • televizijski in računalniški zasloni,
 • informacijska tehnologija in telekomunikacijska oprema,
 • zabavna elektronika,
 • električno in elektronsko orodje,
 • oprema za razsvetljavo,
 • zapestne ure in budilke,
 • električni aparati za nego telesa,
 • elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli,
 • hladilno zamrzovalni aparati
Odpadno električno in elektronsko opremo lahko gospodinjstva oddate na ZC Boršt.


KAM Z ODPADNIMI TELEFONI, BATERIJAMI, FENI IN BRIVSKIMI APARATI?

Zbiralniki za manjšo odpadno električno in elektronsko opremo se nahajajo na ekoloških otokih v občini Brežice na sledečih lokacijah: v mestu Brežice na Slomškovi ulici, pri Gimnaziji Brežice in pri Mladinskem centru Brežice ter v Dobovi in na Bizeljskem. Zbiralniki so namenjeni zbiranju manjših kosov odpadne električne in elektronske opreme (telefoni, mobiteli, feni, brivski aparati …) ter odpadnih baterij. Kliknite na zemljevid in lažje najdite lokacije zbiralnikov.
 
 
 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave