NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV

1 Občinski svet Občine Brežice je na letošnji majski seji sprejel nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki so stopile v veljavo 1. 6. 2023.

Povišale so se cene vodarine, omrežnine pri vodarini, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja biorazgradljivih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in za malenkost tudi odlaganja preostankov komunalnih odpadkov.
 
Vodarina se je zvišala za 0,0229 EUR/m3, z dosedanje cene 0,9271 EUR/m3 na 0,9500 EUR/m3.
Razlog dviga vodarine je predvsem v rasti stroškov materiala. Zaradi sprememb delovne zakonodaje – dviga minimalne plače in regresa, povišanja stroškov prehrane na delu in prevoza na delo in uskladitve plačnih nesorazmerij, se povišujejo tudi stroški dela.
 
Omrežnina pri vodarini se je zvišala za 1,4149 EUR/DN 20/mesec, z dosedanje cene 4,5385 EUR/DN 20/mesec na 5,9534 EUR/DN 20/mesec.
Razlog dviga omrežnine je predvsem v dvigu stroškov obnove in vzdrževanja priključkov ter menjave vodomerov.
 
Cena storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se je zvišala za 0,0343 EUR/kg, z dosedanje cene 0,1374 EUR/kg na 0,1727 EUR/kg.
Razlog dviga stroškov je v rasti stroškov materiala (predvsem strošek goriva) in posameznih storitev (strošek gradbenih odpadkov, strošek odvoza odpadnega lesa, strošek varovanja Zbirnega centra Boršt, strošek vzdrževanja avtomobilov…).

V letu 2023 so predvideni tudi višji stroški amortizacije (nabava vozila s kesonom, samonakladalca in zabojnikov) in pa višji splošni stroški. Zaradi sprememb delovne zakonodaje – dvig minimalne plače in regresa, povišanje stroškov prehrane na delu in prevoza na delo, se povišujejo tudi stroški dela.
 
Cena storitve zbiranje biorazgradljivih odpadkov se je zvišala za 0,0353 EUR/kg, z dosedanje cene 0,1567 EUR/kg na 0,1920 EUR/kg.
Razlog je, podobno kot pri storitvi zbiranja določenih vrst odpadkov, v povišanih stroških materiala (stroški goriva) in povišanih stroških dela (glej razlago zgoraj).
 
Cena storitve obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov se je zvišala za 0,0455 EUR/kg, z dosedanje cene 0,1612 EUR/kg na 0,2067 EUR/kg.
Razlog povišanja je predvsem zaradi povišanih stroškov storitve obdelave odpadkov. Cene obdelave s strani podizvajalca so bile pridobljene v postopku javnega naročanja.
 
Cena storitve odlaganje preostanka komunalnih odpadkov, ki jo zaračunava odlagatelj Cerod Novo mesto d.o.o., se je zvišala za 0,0009 EUR/kg, z dosedanje cene 0,0684EUR/kg na 0,0693 EUR/kg.
 
Cena javne infrastrukture pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov ostane nespremenjena in znaša 0,0029 EUR/kg.
 
Občutno se znižajo cene odvajanja komunalne odpadne vode, praznjenja greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in nekoliko manj še cena javne infrastrukture pri zbiranju biorazgradljivih odpadkov.
 
Cena storitve odvajanje komunalne odpadne vode se je znižala za 0,1065 EUR/m3, z dosedanje cene 0,3816 EUR/m3 na 0,2751 EUR/m3.
Razlog nižanja cene je predvsem v nižjih stroških električne energije za leto 2023 (sklenjena ugodna pogodba z dobaviteljem do konca leta 2023), nekoliko nižjih stroških dela zaradi planirane delne prerazporeditve zaposlenega in pa zaradi poračuna storitve za leto 2022.
 
Cena storitve praznjenje greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se je znižala za 0,1122 EUR/m3, z dosedanje cene 0,3194 EUR/m3 na 0,2072 EUR/m3.
Razlog nižanja cene je v nekoliko nižjih stroških dela zaradi planirane delne prerazporeditve zaposlenega, v nižjih splošnih stroških in pa zaradi poračuna storitve za leto 2022.
 
Cena javne infrastrukture pri zbiranju biorazgradljivih odpadkov se je znižala za 0,0002 EUR/kg, z dosedanje cene 0,0049 EUR/kg na 0,0047EUR/kg.

Skoraj nespremenjene pa ostanejo cene omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode, cene omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode, cene omrežnine pri praznjenju greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter cene javne infrastrukture pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov.
 
Omrežnina pri odvajanju komunalne odpadne vode se je zvišala za 0,0089 EUR/DN 20/mesec, z dosedanje cene 6,7469 EUR/DN 20/mesec na 6,7558 EUR/DN 20/mesec.

Cena čiščenja komunalne odpadne vode se je znižala za 0,0033 EUR/m3, z dosedanje cene 0,6398 EUR/m3 na 0,6365 EUR/m3.
 
Omrežnina pri čiščenju komunalne odpadne vode se je zvišala za 0,0020 EUR/DN 20/mesec, z dosedanje cene 0,5191 EUR/DN 20/mesec na 0,5211 EUR/DN 20/mesec.
 
Omrežnina pri praznjenju greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se je zvišala za 0,0020 EUR/DN 20/mesec, z dosedanje cene 0,5191 EUR/DN 20/mesec na 0,5211 EUR/DN 20/mesec.
 
Po spremembi navedenih cen, bo velika večina gospodinjstev s 4 družinskimi člani in povprečno porabo vode 12 m3/mesec, ki imajo obračunano vodarino, praznjenje greznice, pripadajoče omrežnine in okoljsko dajatev ter zbiranje, obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez zbiranja biorazgradljivih odpadkov) s pripadajočimi stroški javne infrastrukture, plačevala za  5,25 EUR višjo položnico na mesec, torej namesto dosedanje položnice v višini 47,14 EUR/mesec bo nova položnica znašala 52,40 EUR/mesec.

V primeru vseh storitev s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter vseh storitev ravnanja z odpadki (tudi zbiranje biorazgradljivih odpadkov) s pripadajočimi omrežninami, okoljsko dajatvijo in pripadajočimi stroški javne infrastrukture bodo take družine plačevale za največ 7,33 EUR višjo položnico na mesec, torej namesto dosedanje položnice v višini 67,41 EUR/mesec, bo nova položnica znašala 74,74 EUR/mesec.
 


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

2018_10_komunala_brezice_742098273

Aleksander Zupančič je novi direktor Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Objava: 01.09.2023

S 1. 9. 2023 je funkcijo direktorja nastopil Aleksander Zupančič.

index

USKLADITEV PODATKOV ZA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Objava: 05.09.2022

Preberite obvestilo!

eKomunalko stran

Prenovljeni portal eKomunalko že čaka na vas

Objava: 01.08.2022

Vabljeni k prijavi in uporabi!

162831764_370769307689967_5257287635789102652_n

POSODOBITEV aplikacije SMETAR

Objava: 19.07.2022

Za nemoteno delovanje je potrebno aplikacijo posodobiti.

kombre_komunalko-10_a4_1.0.1

Jubilejni 10. KOMUNALKO pri vas doma

Objava: 20.12.2021

Vabljeni k branju

Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave