OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Razlagovega brega na Čatežu ob Savi obveščamo, da je danes, 19. 7. 2024, do predvidoma 13.30 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz ulice Ob potoku v Brežicah obveščamo, da bo v ponedeljek, 22. 7. 2024, med 7.00 in 10.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Objavljeno je obvestilo o racionalni rabi pitne vode na območju VS Bizeljsko in Križe.

DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.

  ZAPRI

PITNA VODA

Kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo smo se zavezali, da bomo gospodarsko javno službo izvajali skrbno in strokovno ter v skladu z zakoni in  drugimi predpisi. Kot doslej smo dolžni kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva najete gospodarske javne infrastrukture, saj se na ta način ohranja njihova vrednost in funkcionalnost.

Oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, ampak mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrezno pitno vodo ter hkrati skrbeti tudi za zaščito vodnih virov in iskanja nadomestnih virov. Kot poglavitno nalogo pa si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih, saj bomo s tem najbolj skrbeli za ohranitev naših vodnih virov.

Pri oskrbi s pitno se ves čas zagotavljajo naslednje aktivnosti:
  • nadzor in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode,
  • ugotavljanje in zmanjševanje vodnih izgub,
  • redno obveščanje in izobraževanje uporabnikov,
  • dodatna vzpostavitev in zagotavljanje ažurnega katastra komunalnih vodov,
  • izvajanje vzdrževanja javnih hidrantov in hidrantnega omrežja ter vodenje evidenc in katastra javnih hidrantov,
  • sodelovanje pri prevzemih vodovodov v upravljanje v vseh primerih, ko Občina zagotovi predhodne pogoje za prevzem v upravljanje še preostale gospodarske  infrastrukture v občini Brežice, s katero upravljajo upravljavci, ki niso organizirani v skladu z veljavno zakonodajo,
  • oskrba s pitno vodo v občini Brežice, ki jo zagotavlja naše podjetje, se izvaja v 7 javnih vodovodnih sistemih:
Vsakodnevno prihaja do okvar in izteka pitne vode iz cevovodov. V ta namen je 24 ur na dan na voljo dežurna ekipa zaposlenih na vodovodu, ki skupaj s podpornimi službami skrbi, da ne glede na vremenske razmere, podnevi ali ponoči, na praznik ali delovni dan, iz pipe vedno priteče neoporečna pitna voda.
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave