OBVESTILO: OBVESTILO UPORABNIKOM - PCT POGOJ

Spoštovani, zaradi zmanjševanja možnosti prenosa koronavirusa vas pozivamo, da po vladnem odloku pri vstopu v poslovne prostore Komunale Brežice izpoljnjujete PCT pogoj. V kolikor ga ne, do nadaljnega vse zadeve v zvezi z našimi storitvami urejate preko elektronskega naslova: info@komunala-brezice.si ali telefonske številke: 07620 92 50. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Obvestilo o moteni vodo oskrbi zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
24.9.2021 od 8.00 do 13.00 ure
Ulica Kozjanskih borcev, Mladinska ulica, Obrtna ulica 25,
Cesta svobode 35 OMW
Cesta svobode 33 Mizarstvo in trgovina Škofljanec d.o.o.
Cesta svobode 31 M Tehnika, Lagea trgovsko podjetje, Gostilna
Ulica Alenke Gerlovič 9, Hofer Brežice

  ZAPRI

PITNA VODA

Kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo smo se zavezali, da bomo gospodarsko javno službo izvajali skrbno in strokovno ter v skladu z zakoni in  drugimi predpisi. Kot doslej smo dolžni kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva najete gospodarske javne infrastrukture, saj se na ta način ohranja njihova vrednost in funkcionalnost.

Oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, ampak mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrezno pitno vodo ter hkrati skrbeti tudi za zaščito vodnih virov in iskanja nadomestnih virov. Kot poglavitno nalogo pa si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih, saj bomo s tem najbolj skrbeli za ohranitev naših vodnih virov.

Pri oskrbi s pitno se ves čas zagotavljajo naslednje aktivnosti:
  • nadzor in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode,
  • ugotavljanje in zmanjševanje vodnih izgub,
  • redno obveščanje in izobraževanje uporabnikov,
  • dodatna vzpostavitev in zagotavljanje ažurnega katastra komunalnih vodov,
  • izvajanje vzdrževanja javnih hidrantov in hidrantnega omrežja ter vodenje evidenc in katastra javnih hidrantov,
  • sodelovanje pri prevzemih vodovodov v upravljanje v vseh primerih, ko Občina zagotovi predhodne pogoje za prevzem v upravljanje še preostale gospodarske  infrastrukture v občini Brežice, s katero upravljajo upravljavci, ki niso organizirani v skladu z veljavno zakonodajo,
  • oskrba s pitno vodo v občini Brežice, ki jo zagotavlja naše podjetje, se izvaja v 7 javnih vodovodnih sistemih:
Vsakodnevno prihaja do okvar in izteka pitne vode iz cevovodov. V ta namen je 24 ur na dan na voljo dežurna ekipa zaposlenih na vodovodu, ki skupaj s podpornimi službami skrbi, da ne glede na vremenske razmere, podnevi ali ponoči, na praznik ali delovni dan, iz pipe vedno priteče neoporečna pitna voda.
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.