OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Predstavitev

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2011 na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d. o. o. z namenom izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice.
 
Komunala Brežice d. o. o. ni samo uspešno podjetje, ki upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore, 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah. V prvi vrsti je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje.
 
Naše prednosti so:
 • čeprav smo javno podjetje, delujemo kot gospodarska družba, ki dela na trgu;
 • smo inovativna komunala, predvsem na področju ozaveščanja in informiranja uporabnikov, za kar smo prejeli tudi bronasto priznanje Inovacije Posavja 2016,
 • zadovoljni zaposleni so naša vrednota, zato veliko delamo na njihovi motivaciji, osebnem razvoju in izobraževanju ter tudi na promociji zdravja na delovnem mestu. Zavedamo se, da je ključ našega uspešnega izvajanja komunalnih storitev v srčnih zaposlenih.
 

Dejavnosti

Podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje določenih komunalnih odpadkov,
 • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • vzdrževanje javne razsvetljave,
 • 24-urna dežurna pogrebna služba,
 • urejanje in čiščenje javnih tržnic in
 • upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.

Podjetje izvaja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
 • upravljanje pokopališča v Brežicah.

 Poleg tega izvaja tudi ostale dejavnosti, in sicer:
 • upravljanje občinskih stanovanj ter
 • tržno dejavnost. 


Lokacija dejavnosti

Glavne dejavnosti se izvajajo na štirih različnih lokacijah. Vodstvo, strokovne službe, sektor za investicije in razvoj, enota oskrbe s pitno vodo, enota vzdrževanja občinskih cest, enota javne razsvetljave in vzdrževanje zelenic in javnih površin se nahajajo na sedežu podjetja na naslovu Cesta bratov Milavcev 42, Brežice. Zbirni center Boršt oziroma enota zbiranje in odvoz odpadkov se nahaj na lokaciji Račja vas 35. Enota odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se nahaja na ČN Brežice na lokaciji Mostec b.š., 24-urna dežurna služba, pogrebna služba in pokopališka služba se nahaja pri pokopališču Brežice na naslovu Dobovska cesta 10, Brežice.

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Naša glavna naloga je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe. Pripadni smo lokalnemu okolju, ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture.

Vizija

Smo zgledno podjetje, ki kakovostno in odgovorno zagotavlja storitev gospodarskih javnih služb. Smo nosilec ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in varovanja okolja v občini Brežice. Zagotavljamo zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo uporabnikov naših storitev, in sicer s celostno ponudbo gospodarskih javnih služb in dopolnilnih storitev. Smo ugledno družbeno odgovorno podjetje, prepoznavno po inovativnosti in zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih.

Vrednote

Naše vrednote so:
 • pošteni in spoštljivi odnosi
 • odgovornost in skrbnost za uporabnike
 • zadovoljni zaposleni
 • odličnost in inovativnost
 • fleksibilnost
 • strokovnost
 • sodelovanje z mladimi
 • medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave