OBVESTILO: PREKLIC PREKUHAVANJA pitne vode v naseljih BLATNO-SUHADOL, PAVLOVA VAS, PIRŠENBREG in BOJSNO.

  ZAPRI

Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«

6 Živimo v času velikega tehnološkega razvoja in skokovitega napredka na vseh področjih človeškega življenja. Pri vsem tem pa je človek pozabil na naravo in obremenjenost našega planeta.

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, da varovanje okolja ni le modna muha ampak nuja. Posledice človeškega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi.

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. se zaveda pomena ohranjanja narave in se skozi vse leto trudi z različnimi aktivnostmi izboljšati ozaveščenost otrok o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije.

V okviru ekološkega projekta »Ohranimo čisto okolje«, s katerim smo začeli v šolskem letu 2014/2015, se trudimo za ozaveščenost otrok in mladine. V okviru projekta obiskujemo vrtce in šole iz občine Brežice. V šolskem letu 2016/2017 smo v program vključili tudi srednješolsko mladino.

Cilji projekta:

 • Vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti,
 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari,
 • zavedanje o pomenu pitja vode iz pipe. 

Vsebina programa:

Vsebina programa je prilagojena starosti otrok in sicer:
 • Vrtec: po dogovoru
 • 1. razred OŠ: Pot plastenke (predelava-ponovna uporaba)
 • 2. razred OŠ: Pot do tetrapaka (predelava-ponovna uporaba)
 • 3. razred OŠ: Pot do pločevinke (predelava-ponovna uporaba)
 • 4. razred OŠ: Pot do stekla (predelava-ponovna uporaba)
 • 5. razred OŠ: Kompostiranje
 • 6. razred OŠ: Priprava na eko kviz na občinski ravni, Kompostiranje in kompost
 • 7. razred OŠ: Priprava na eko kviz na občinski ravni, krožna pot-od pitne do odpadne vode, ogled ČN Mostec
 • 8. razred OŠ: Ogled mehanske sortirne linije v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad
 • 9. razred OŠ: Raziskovanje in spoznavanje, kako odpadke uporabiti kot učinkovit vir energije
 • Srednja šola: po dogovoru 

Spremljevalne aktivnosti:

V sklopu projekta se po dogovoru izvedejo tudi dodatne aktivnosti, in sicer:
 • eko kviz in eko tržnica,
 • eko uganke,
 • eko pobarvanke,
 • okrasitev novoletne smreke z recikliranimi izdelki,
 • natečaji,
 • aktivnosti v sklopu svetovnega dneva voda in Zemlje. 
Poudarek dajemo predvsem ozaveščanju otrok in mladine, saj ti pridobljeno znanje širijo med starše, prijatelje in vse okoli sebe. Tako v veliki meri prispevajo k ohranjanju čistega okolja za vse nas in tiste, ki pridejo za nami.
1210


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

VARUJVODO

Objava: 01.01.2019

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

Komunala

Olje nekoliko drugače

Objava: 30.04.2019

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

Komunalko

Portal eKomunalko

Objava: 25.10.2016

Prijavite se v spletni posrtal eKomunalko za celoviti pregled nad odjemni mesti.

old employee

Pilotni projekt »Vključi modrost za aktivno starost«

Objava: 01.05.2019

Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko