Pilotni projekt »Vključi modrost za aktivno starost«

old employee Partnerski projekt »Vključi modrost za aktivno starost« je pilotni projekt, ki ga izvajamo z Javnim komunalnim podjetjem d.o.o. Slovenske Konjice. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 79/18 dne 7. 12. 2018 objavil »Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« (v nadaljevanju JR Piloti 2018). Predmet javnega razpisa je bila izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Med vsemi prispelimi prijavami je bilo izbrano 13 projektov in zelo smo veseli, da je bil med njimi najvišje ocenjen ravno naš projekt. Projekt ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Obe partnerski podjetji ugotavljata, da se trend staranja prebivalstva, ki je prisoten v razvitem svetu, odraža tudi pri našem kadru. Javna podjetja imamo tukaj posebno vlogo, saj smo bili ustanovljena z izrecnim namenom, da služimo ljudem, ki so vsi tudi uporabniki naših storitev. Tako smo dolžni biti zgled in primer dobre prakse tudi za vsa ostala podjetja v gospodarstvu. Orjemo ledino z vsebinami, ki lahko tudi z minimalnimi vložki sredstev prinesejo velike in pomembne rezultate, med drugim tudi na področju odnosa do zaposlenih, kar dokazuje dejstvo, da smo kot edino javno podjetje v zgodovini izbora Zlata nit prejeli naziv Naj zaposlovalec v državi. Pri tem veliko pozornosti namenjamo starejšim zaposlenim, za kar smo prejeli tudi naziv Starejšim najbolj prijazno podjetje. Vse te aktivnosti pa zraven dviga kvalitete življenja zaposlenih, pomembno višajo tudi samo zavzetost zaposlenih, so bolj lojalni in dosegajo boljše rezultate dela, kar posledično povečuje uspeh podjetja.

Staranje zaposlenih predstavlja tako možnost za dodano vrednost podjetja kot tudi svojevrsten izziv. Z omenjenim partnerstvom bomo uvedli raznovrstne aktivnosti in dobre prakse, med njimi nove, inovativne aktivnosti in tudi preizkušene ukrepe iz Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Z uvajanjem preventivnih ukrepov s področja ohranjanja zdravja, krepitve kompetenc, znanja in zavzetosti zaposlenih, s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja in motiviranja, bomo postopoma ustvarjali spodbudno delovno okolje za naše starejše zaposlene. Projekt bomo izvajali predvidoma do 31. 5. 2020. 

                                            


 


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

DIGIVODA

Objava: 17.05.2022

Na problematiko o preveliki porabi plastike odgovarjamo z novim pilotnim projektom DIGIVODA

Komunala

VARUJVODO

Objava: 01.01.2019

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

Komunala

Olje nekoliko drugače

Objava: 30.04.2019

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave