OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

DIGIVODA


                                      
DIGIVODA


Začetek projekta
1. 10. 2021
Zaključek projekta
31. 8. 2022
Vrednost
224.933,24 €
 
Ozadje operacije izhaja iz realnih potreb prebivalstva po varovanju okolja in voda, saj rešuje globalno problematiko vse večjih količin plastičnih embalažnih odpadkov - plastenk za vodo.

Razlogi za operacijo: Na svetu je ta trenutek 13 milijard ton plastičnih odpadkov, še hujši je izračun, da bo ob zdajšnji stopnji kopičenja odpadkov leta 2050 v morju več odpadkov kot rib, v Evropi letno nastane okrog 25,8 milijona ton plastičnih odpadkov in se bo zaradi odpovedi Kitajske glede sprejemanja odpadne embalaže iz EU na različnih območjih po svetu nakopičilo dodatnih 111 milijonov ton do leta 2030. Na to problematiko o preveliki porabi plastike odgovarjamo z novim pilotnim projektom DIGIVODA, v okviru katerega bomo z ureditvijo okolja zmanjšali onesnaženost voda, s postavitvijo vodnih hišk ter pitnikov prispevali k pomembnosti čistosti pitne vode ter zmanjšanju porabe plastike – plastenk za vodo in spremenili navade prebivalcev celotnega LAS Posavje glede uporabe sveže pitne vode.
Ustekleničena voda je najpopularnejša pijača na svetu, njena prodaja pa še vedno raste-zlasti prodaja pitne vode iz plastenk. Ljudje po svetu spijejo za več kot 100 bilijonov dolarjev ustekleničene vode na leto. To je približno 50 bilijonov plastenk. A z uporabo takšne vode se ustvarja vedno več okoljskih problemov, kot so ogromno odpadne plastične embalaže, izdelane iz nafte, predvsem pa velika poraba energije za proizvodnjo, ustekleničenje, shranjevanje, hlajenje in dostavo takšne vode. Glavni očitek o pitju vode iz plastenk gre ravno na račun nerazumno velike porabe pretežno fosilne energije pri proizvodnji. Naslednje številke so prav grozljive. Za izdelavo tipične enolitrske plastenke, zamaška in ostalega pakiranja se porabi okrog 3.4 mega joulov energije. Sodček nafte v sebi hrani okrog 6000 mega joulov energije, kar pomeni da iz enega sodčka nafte naredimo samo okrog 1760 enolitrskih plastenk. Ustekleničena voda je v svetu tudi kar 240 do 10 000 krat dražja od vode iz pipe. Seveda stane polnjenje vode, proizvodnja in prevoz plastenk, zamaškov, nalepk, da ne omenjamo distribucije vode. Ne pozabimo, da je voda zelo težka za prevoz. Nedvomno stane tudi zbiranje in predelava plastenk. Neprijetna resnica je tudi, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo naše okolje, saj se žal reciklira zgolj desetina tovrstne embalaže. Plastenka pa se razgradi šele po 450 letih. Veliko odpadne plastike konča v oceanih. Proizvodnja ustekleničene vode zahteva do dvestokrat več energije kot proizvodnja vode iz pipe. Slovenci smo za trendovsko vodo pripravljeni plačati tudi do 1000 krat več, čeprav za njo velja enak pravilnik o kakovosti kot za vodo iz pipe. Tak trend je opaziti tudi v Posavju, morda celo v večji meri, saj se okolje počasi spreminja iz ruralnega v urbano-ruralno, s čimer se izgublja tradicionalno razumevanje in odnos do naravnih virov in se zelo nekritično promovira, za lokalno okolje, popolnoma nepotreben način konzumiranja vode.

RAZLOGI ZA OPERACIJO
Vse to nas je spodbudilo k razmišljanju o zmanjšanju porabe ustekleničene vode, ki se jo lahko nadomesti z uporabo sveže vode (v vodni hiški zajem čiste ne-ustekleničene pitne vode, z lastno večkratno embalažo ter pitniki), s čimer prispevamo k zmanjšanju porabe količine odpadne embalaže, manjšemu onesnaževanju ter neposredno vplivamo na zdravo in čisto okolje. Poleg tega z uporabo sveže vode vplivamo na zdrav življenjski slog za prebivalce. Voda, ki priteče na pipo je sveža in bogata s kisikom, pri vodi iz plastenke pa gre lahko za postano vodo. Z ureditvijo narave (trajnostno zacelitvijo oz. ureditvijo starega zaklonišča) pa bomo prispevali k varovanju vodnega kroga, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki (okoli 75 odstotkov prebivalcev EU se oskrbuje z vodo iz podzemnih vodnih virov). Obstaja potencialna nevarnost, da odloženi raznovrstni odpadki iz tega zaklonišča potencialno ogrozijo najpomembnejše tri vodne vire na lokaciji podjetja Stilles (kjer sta 2 vrtini in vodnjak, kar bi pomenilo ogrozitev cca. 50 litrov na sek. zdrave pitne vode), ki je ključna za vodooskrbo Sevnice. Sama sanacija/čiščenje bo tako z vidika varnosti pri delu kot z vidika manipulacije navedenih odpadkov izjemno zahtevno. Predvideno je ročno odstranjevanje in transport.

Premalo je tudi ekološke ozaveščenosti prebivalcev o uporabi sveže pitne vode, o problematiki varovanja okolja, razumevanja povezanosti vodnega kroga in dejavnosti v okolju, znanja sortiranja odpadkov ter pomenu odpadne embalaže-plastenk kot odpadka ter negativnih posledicah na naravne vire. Zato je pomemben izziv, poleg zgoraj naštetih, tudi kako tesneje povezati lokalne skupnosti v skrbi za varno in zdravo okolje, pri čemer je najboljši odgovor sprememba navad in aktivna uporaba sveže vode (zajem čiste ne-ustekleničene pitne vode, z lastno večkratno embalažo) in s tem vidni učinki v okolju. Operacija se osredotoča na celotno območje LAS Posavje in na vse skupine udeležencev (prebivalci: mlajši, srednja generacija, starejši, splošna javnost, stroka). Občan postane aktivni del znižanja onesnaževanja v lokalnem okolju, zveča se zavest, da se skrb za okolje začne z vsakodnevnimi dobrimi odločitvami.

Poseben poudarek bo na spremembi navad glede uporabe sveže pitne vode, predvsem učenje mladih (učenci v OŠ), ki so bodoči uporabniki okolja in nenazadnje odločevalci bodočega razvoja, katere bomo motivirali, da bodo sami iskali rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam ter si priučili razumevanje, da je sposobnost ohraniti okolje s pitno vodo osnova kakovostnega življenja za vsako lokalno skupnost. Svoje »modrosti« glede navad porabe pitne vode bodo mlajšim predajali tudi starejši.

V okviru operacije bomo za udeležence ranljivih skupin (mladi, starejši) izvedli strokovno ekskurzijo, kjer jih bomo vključili v izobraževanje o pomenu varovanja vodnih virov, ohranjanju pitne vode, pomenu vodnih izgub, pomenu kakovosti sveže pitne vode ter zmanjšanju količin porabe plastenk oz. plastične embalaže. Na ta način bomo dodatno izobraževali ranljive skupine, jih motivirali za predajanje svojega znanja in navad mlajšim generacijam ter tako povečali njihovo neposredno vključenost v družbo. Vključeni bodo mladi športniki, ki so vzor mlajšim ter starejši, ki bodo svoje pridobljeno znanje navdušeno širili naprej (doseganje in ozaveščanje širše populacije). S tem bomo prispevali k čistejšemu okolju preko zmanjšanja količin porabe odpadne embalaže, kar vse pozitivno vpliva na manjše onesnaževanje tal in virov pitne vode (manj odpadkov, maj odvrženih plastenk po mestu, ob cestah, zmanjšanje onesnaževanja, ki je plod pametne odločitve z uporabo vode brez transporta (Km=0), manjšega števila uličnih zbiralnikov za plastično embalažo in zmanjšanja transporta in obdelave teh odpadkov). Dolgoročne koristi za prebivalce so torej številne.

PARTNERJI: OBČINA SEVNICA, KOMUNALA SEVNICA, U3, KOSTAK, KOMUNALA BREŽICE, ROKOMETNI KLUB SEVNICA
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
www.eu-skladi.si

 


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

VARUJVODO

Objava: 01.01.2019

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

Komunala

Olje nekoliko drugače

Objava: 30.04.2019

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

9833422_stock-photo-businessperson-paying-invoice-on-mobilephone

Preklopite na e-položnice in prejmite bon za 5 EUR

Objava: 25.04.2024

Preklopite na e-položnice in prejmite bon za 5 EUR

Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave