OBVESTILO: Obveščamo vas uporabnike, da je zaradi zapadlega snega v teh dneh, ponekod oteženo delo pobiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Zaradi zasneženih cest je do nekaterih gospodinjstev onemogočen dostop. V ta namen vas lepo naprošamo, da nastavite vaše odpadke (lahko nastavite vreče zraven zabojnika) pri naslednjem odvozu.

Zaradi okvare komunalnega vozila, bo ponekod po občini Brežice, odvoz odpadkov po koledarju odvoza odpadkov izveden v popoldanskem času.  V ta namen vas lepo naprošamo, da vaše zabojnike ali rumene vreče pustite na prevzemnih mestu dlje kot običajno.

Seznam izvajalcev zimske službe s kontakti koordinatorjev glede na območje izvajanja lahko najdete tukaj: https://www.komunala-brezice.si/objave/zimska-sluzba

Uporabnike pitne vode iz Sromelj - "Mekote" (od HŠ 50 do HŠ 54/A),  obveščamo, da bo v petek, 27. 1. 2023, med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Aktualno

BREZPLAČEN ODVOZ KOSOVNEGA ODPADA ZA GOSPODINJSTVA - ENKRAT LETNO

Komunala Brežice d.o.o. gospodinjstvom v občini Brežice enkrat letno omogoča brezplačno dostavo in odvoz kontejnerja za kosovni odpad. V kontejner se lahko odložijo do tri različne vrste odpadkov. Kontejner ni namenjen odlaganju nevarnih odpadkov, azbestnih plošč, gradbenega odpada, ovčje volne ... V spomladanskem in jesenskem času je povpraševanje po kontejnerjih večje, zato pravočasno pokličite, da boste lahko prejeli kontejner na želen datum.

Uporabniki iz gospodinjstev imate skozi vse leto tudi možnost pripeljati kosovne odpadke na ZC Boršt, kjer jih brezplačno oddate. S takim načinom odvoza kosovnih odpadkov preprečujemo njihovo odlaganje v naravi oz. nastajanje črnih odlagališč.

KAM LAHKO ODLOŽIMO GRADBENE ODPADKE?

Ob gradbenih posegih v naših domovih nastajajo gradbeni odpadki.

PRENAVLJATE STANOVANJE?
Keramika, porušene stene … sodijo med gradbene odpadke – gradbene odpadke iz gospodinjstev Komunala Brežice d.o.o. zbira na ZC Boršt, kjer lahko oddate količino gradbenega materiala do velikosti ene avtomobilske prikolice (do 500 kg). Če imate tovrstnih odpadkov za več kot 500 kg, boste le-te proti plačilu oddali prevzemniku gradbenih odpadkov.

Najbližji prevzemnik gradbenih odpadkov je podjetje KOP Brežice d.d.

PLANIRATE MENJAVO OKEN?
Okna sodijo med kosovni odpad. Lahko jih pripeljete na ZC Boršt ali pa pri nas naročite kontejner za kosovni odpad, ki vam pripada enkrat letno.
 

PREVZEM AZBESTNO- CEMENTNIH ODPADKOV

Komunala Brežice d.o.o. žal ni prevzemnik gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, ki vsebujejo azbest (azbestno – cementnih odpadkov). Odpadke, ki vsebujejo azbest lahko namreč odstranjujejo le pooblaščena podjetja z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, katerega pa Komunala Brežice d.o.o. nima. Najbližja prevzemnika tovrstnih odpadkov sta podjetji Kostak d.d. in CeROD d.o.o.

PREVZEM ODPADKOV, KI NASTAJAJO V GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH

Prevzem komunalnih in kosovnih odpadkov na ZC Boršt, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih, je plačljiva storitev. Odpadke pred prevzemom stehtamo in na podlagi tehtalnega lista izdamo fakturo.

Gradbenih odpadkov, gum, elektronike, nevarnih odpadkov, bele tehnike, tekstila in trde plastike s strani pravnih oseb ne sprejemamo. Podjetja in samostojni podjetniki so namreč, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

DOVOZ ODPADKOV NA ZC BORŠT S STRANI IZVAJALCEV GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V IMENU UPORABNIKOV KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI BREŽICE

V kolikor podjetnik ali obrtnik izvaja dela, kjer nastajajo odpadki, ki jih bo kot izvajalec del v imenu stranke pripeljal na Zbirni center Boršt (npr. menjava oken, sanacija kopalnice …), nas mora stranka o nameri predhodno obvestiti. Posredovati nam mora podatek o vrsti in približni količini odpadka, okvirnem terminu dovoza ter podatek o izvajalcu (podjetniku ali obrtniku). Tovrstno odlaganje odpadkov pripada vsakemu gospodinjstvu enkrat letno brezplačno. V primeru  gradbenega odpada, ga lahko v sklopu enega naročila podjetnik ali obrtnik v imenu stranke pripelje največ 500 kg.

V kolikor s strani uporabnika dovoz ne bo vnaprej najavljen, bomo podjetniku ali obrtniku kot dovozniku prevzem kosovnih odpadkov zaračunali oz. zavrnili (gradbeni odpad).
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave