OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

Aktualno

BREZPLAČEN ODVOZ KOSOVNEGA ODPADA ZA GOSPODINJSTVA - ENKRAT LETNO

Komunala Brežice d.o.o. gospodinjstvom v občini Brežice enkrat letno omogoča brezplačno dostavo in odvoz kontejnerja za kosovni odpad. V kontejner se lahko odložijo do tri različne vrste odpadkov. Kontejner ni namenjen odlaganju nevarnih odpadkov, azbestnih plošč, gradbenega odpada, ovčje volne ... V spomladanskem in jesenskem času je povpraševanje po kontejnerjih večje, zato pravočasno pokličite, da boste lahko prejeli kontejner na želen datum.

Uporabniki iz gospodinjstev imate skozi vse leto tudi možnost pripeljati kosovne odpadke na ZC Boršt, kjer jih brezplačno oddate. S takim načinom odvoza kosovnih odpadkov preprečujemo njihovo odlaganje v naravi oz. nastajanje črnih odlagališč.

KAM LAHKO ODLOŽIMO GRADBENE ODPADKE?

Ob gradbenih posegih v naših domovih nastajajo gradbeni odpadki.

PRENAVLJATE STANOVANJE?
Keramika, porušene stene … sodijo med gradbene odpadke – gradbene odpadke iz gospodinjstev Komunala Brežice d.o.o. zbira na ZC Boršt, kjer lahko oddate količino gradbenega materiala do velikosti ene avtomobilske prikolice (do 500 kg). Če imate tovrstnih odpadkov za več kot 500 kg, boste le-te proti plačilu oddali prevzemniku gradbenih odpadkov.

Najbližji prevzemnik gradbenih odpadkov je podjetje KOP Brežice d.d.

PLANIRATE MENJAVO OKEN?
Okna sodijo med kosovni odpad. Lahko jih pripeljete na ZC Boršt ali pa pri nas naročite kontejner za kosovni odpad, ki vam pripada enkrat letno.
 

PREVZEM AZBESTNO- CEMENTNIH ODPADKOV

Komunala Brežice d.o.o. žal ni prevzemnik gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, ki vsebujejo azbest (azbestno – cementnih odpadkov). Odpadke, ki vsebujejo azbest lahko namreč odstranjujejo le pooblaščena podjetja z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, katerega pa Komunala Brežice d.o.o. nima. Najbližja prevzemnika tovrstnih odpadkov sta podjetji Kostak d.d. in CeROD d.o.o.

PREVZEM ODPADKOV, KI NASTAJAJO V GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH

Prevzem komunalnih in kosovnih odpadkov na ZC Boršt, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih, je plačljiva storitev. Odpadke pred prevzemom stehtamo in na podlagi tehtalnega lista izdamo fakturo.

Gradbenih odpadkov, gum, elektronike, nevarnih odpadkov, bele tehnike, tekstila in trde plastike s strani pravnih oseb ne sprejemamo. Podjetja in samostojni podjetniki so namreč, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

DOVOZ ODPADKOV NA ZC BORŠT S STRANI IZVAJALCEV GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V IMENU UPORABNIKOV KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI BREŽICE

V kolikor podjetnik ali obrtnik izvaja dela, kjer nastajajo odpadki, ki jih bo kot izvajalec del v imenu stranke pripeljal na Zbirni center Boršt (npr. menjava oken, sanacija kopalnice …), nas mora stranka o nameri predhodno obvestiti. Posredovati nam mora podatek o vrsti in približni količini odpadka, okvirnem terminu dovoza ter podatek o izvajalcu (podjetniku ali obrtniku). Tovrstno odlaganje odpadkov pripada vsakemu gospodinjstvu enkrat letno brezplačno. V primeru  gradbenega odpada, ga lahko v sklopu enega naročila podjetnik ali obrtnik v imenu stranke pripelje največ 500 kg.

V kolikor s strani uporabnika dovoz ne bo vnaprej najavljen, bomo podjetniku ali obrtniku kot dovozniku prevzem kosovnih odpadkov zaračunali oz. zavrnili (gradbeni odpad).
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave