Predstavitev

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2011 na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d. o. o. z namenom izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice.
 
Komunala Brežice d. o. o. ni samo uspešno podjetje, ki upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore, 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah. V prvi vrsti je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje.
 
Naše prednosti so:
 • čeprav smo javno podjetje, delujemo kot gospodarska družba, ki dela na trgu;
 • smo inovativna komunala, predvsem na področju ozaveščanja in informiranja uporabnikov, za kar smo prejeli tudi bronasto priznanje Inovacije Posavja 2016,
 • zadovoljni zaposleni so naša vrednota, zato veliko delamo na njihovi motivaciji, osebnem razvoju in izobraževanju ter tudi na promociji zdravja na delovnem mestu. Zavedamo se, da je ključ našega uspešnega izvajanja komunalnih storitev v srčnih zaposlenih.

Dejavnosti

Komunala Brežice d. o. o. opravlja naslednje obvezne gospodarske javne službe:
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje določenih komunalnih odpadkov,
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
 • vzdrževanje zelenic in javnih površin. 
Podjetje izvaja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic. 
Poleg tega izvaja tudi ostale dejavnosti, in sicer:
 • upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov in zgradb ter
 • tržno dejavnost. 

Lokacija dejavnosti

Glavne dejavnosti se izvajajo na 4-ih različnih lokacijah. Vodstvo in strokovne službe se nahajajo na lokaciji Cesta bratov Milavcev 42. Zbirni center je na lokaciji Boršt, Račja vas 35. Glavno čiščenje odpadnih voda je na lokaciji Mostec b.š., pogrebno-pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču Brežice, na Dobovski cesti 10.

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Naša glavna naloga je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe. Pripadni smo lokalnemu okolju, ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture.

Vizija

Smo zgledno podjetje, ki kakovostno in odgovorno zagotavlja storitev gospodarskih javnih služb. Smo nosilec ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in varovanja okolja v občini Brežice. Zagotavljamo zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo uporabnikov naših storitev, in sicer s celostno ponudbo gospodarskih javnih služb in dopolnilnih storitev. Smo ugledno družbeno odgovorno podjetje, prepoznavno po inovativnosti in zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih.

Vrednote

Naše vrednote so:
 • pošteni in spoštljivi odnosi
 • odgovornost in skrbnost za uporabnike
 • zadovoljni zaposleni
 • odličnost in inovativnost
 • fleksibilnost
 • strokovnost
 • sodelovanje z mladimi
 • medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.