OBVESTILO: NOVO: V petek, 14. 12. 2018, bo do poznih popoldanskih ur (predvidoma do 18.00 - 19.00 ure) še motena dobava pitne vode na območju Bušeče in Vrhovske vasi ter Vinjega Vrha, Hrastka, Gradiščka in Belinja, zaradi polnenja vodohrana po popravilu okvare. Prosimo za razumevanje!

Obveščamo vas, da smo
, od 25. 10. 2018 naprej, na voljo na novi lokaciji na Cesti bratov Milavcev 42, Brežice. Vabljeni.
  ZAPRI

ODPADNE VODE

slika1

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadih voda obsega:

  • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE), in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije,
  • čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
  • zagotavljanje izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
  • zagotavljanje izvedbe obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekt javne kanalizacije,
  • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  • odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • nadzor nad priključitvijo na javno kanalizacijo,svetovanje in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
Komunala Brežice d.o.o. 2018 - vse pravice pridržane | O piškotkih