OBVESTILO: NOVO: Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo jutri, 17. 10. 2019, med 8. in 15. uro,  motena oskrba s pitno vodo v naslednjih krajih: Dobova ulice, Rigonce, Loče, Mihalovec, Mali in Veliki Obrež, Gabrje, Sela pri Dobovi in Podvinje. Prosimo za razumevanje.


  ZAPRI

ODPADNE VODE

slika1

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadih voda obsega:

  • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE), in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije,
  • čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
  • zagotavljanje izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
  • zagotavljanje izvedbe obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekt javne kanalizacije,
  • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  • odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  • nadzor nad priključitvijo na javno kanalizacijo,svetovanje in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko