OBVESTILO: Od vključno 25. 9. 2020 dalje velja omejitev rabe pitne vode na območju naselja KRIŽE.

Uporabnike iz območja Nove vasi pri Mokricah obveščamo, da bo od četrtka, 8. 10. 2020 do petka, 30. 10. 2020, med 7.30 in 14.30 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz območja KS Kapele (Župelevec, Vrhje, Rakovec, Slogonsko, Jereslavec,Kapele in Podvinje obveščamo, da bo od torka, 29. 9. 2020 do petka, 30. 10. 2020, med 7.30 in 14.30 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice, v času ko veljajo še nekateri ukrepi povezani s COVID-19, najdete tukaj. ZAPRI

Kanalizacijski sistemi

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovana na 3 javnih sistemih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Brežice ima 8 črpališč, 3 zadrževalne bazene meteorne vode, 5 razbremenilnikov, 39.820,68 m fekalnega, 39.540,70 m mešanega in 4.498,01 m meteornega kanala. Čiščenje odpadnih voda se zaključi na centralni čistilni napravi Brežice.
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Obrežje ima 12 prečrpavališč, 24.139,44 m fekalnega in 4.549,60 m meteornega  kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Obrežje
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Globoko, ima 1 prečrpavališče, 8.940,16 m fekalnega in 39,48 m meteornega kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Globoko.
V občini Brežice upravljamo s tremi kanalizacijskimi sistemi – Brežice, Obrežje in Globoko.
Brežice je največji sistem, saj njegova dolžina znaša približno 83,9 km.

Kanalizacijski sistem Brežice obsega naslednja naselja: mesto Brežice, naselje Čatež ob Savi, Črnc, Zakot, Brezino, Cundrovec, Mostec, Trnje, Mali in Veliki Obrež, Gabrje pri Dobovi ter Dobovo. Število priklopljenih znaša 7.915 prebivalcev.

Drugi največji kanalizacijski sistem je Obrežje, ki obsega naselja Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Rajec, Malo in Veliko Dolino, Slovensko vas ter Novo vas pri Mokricah. Sistem je dolg 28, 7 km, nanj je priklopljenih 1.251 prebivalcev.

Tretji sistem po velikosti je Globoko. Dolg je 8,9 km in obsega naselja Globoko, Dečno selo in Mali Vrh. Nanj je priklopljenih 319 uporabnikov.
 
Poznamo 3 različne vrste kanalizacijskih sistemov – mešani sistem, fekalni sistem in meteorni  sistem. V občini Brežice pretežno prevladuje fekalni kanalizacijski sistem, v dolžini 72.900,28 m.  Namenjen je izključno fekalnim vodam in vanj ni dovoljeno imeti izpust meteornih voda.  Fekalni kanalizacijski sistem je v celoti zgrajen na območju Obrežja, Globokega in večina tudi v  mestu Brežice.

Kjer je velika obremenjenost z meteornimi vodami, so izgrajeni kanali, namenjeni izključno meteornim vodam. Njihova skupna dolžina znaša 9.087,09 m.

Preostanek kanalov predstavlja mešani kanalizacijski sistem. Najdemo ga le še ponekod v mestu Brežice. Namenjen je fekalnim in meteornim vodam skupaj.

Na terenu že poteka ozaveščanje in pregled tehničnih možnosti pri individualnih strankah, kako to vodo ponikati ali odvesti v meteorne jarke.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2020 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.