OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

Kataster gospodarske javne infrastrukture

V Komunali Brežice d.o.o. kot izvajalcem obveznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice skrbimo tudi za vodenje in vzdrževanje operativnega katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije Občine Brežice. Zbirka podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture vsebuje: geodetsko bazo podatkov, geografsko bazo podatkov in bazo atributnih podatkov o infrastrukturnih objektih.

Podatke o javnem vodovodu in javni kanalizaciji vodimo v digitalni obliki s pomočjo PRoGIS programske opreme, ki nam omogoča sprotno vnašanje, obdelavo in ažuriranje podatkov v katastru javnega vodovoda ter katastru javne kanalizacije Občine Brežice.

Za izvajanje meritev na terenu uporabljamo geodetski GPS instrument Javad Triumph, ki zagotavlja centimetrsko natančnost.

Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda ter katastra javne kanalizacije zajema:
 • izmere obstoječih cevovodov in objektov,
 • geodetske posnetke novozgrajenih (obnovljenih ali rekonstruiranih)  cevovodov in objektov po določilih za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture,
 • izmere priključkov na javni vodovod,
 • pripravo podatkov za prenos v digitalni kataster GJI oz. GIS,
 • vnos in obdelavo podatkov s programsko opremo ProGIS,
 • vnos podatkov o vseh investicijah na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju v kataster GJI,
 • dopolnjevanje baze podatkov s čim več atributnimi podatki,
 • posredovanje podatkov vodovoda in kanalizacije v zbirni kataster GJI,
 • izdajanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture v upravljanju,
 • zakoličenja obstoječih cevovodov in objektov po podatkih katastra GJI,
 • analize podatkov in pomoč pri načrtovanju.
V enoti katastra skrbimo, da se obstoječa geopodatkovna baza tekoče dopolnjuje in izboljšuje z manjkajočimi in kvalitetnejšimi (natančnejšimi) grafičnimi in atributnimi podatki.
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave