OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Kakovost

ISO 9001:2015

Kakovost storitev je bistven element uspešnosti poslovanja in razvoja našega podjetja, zato je izvajanje določil POSLOVNIKA KAKOVOSTI obvezujoče za vse zaposlene v podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

V podjetju imamo vzpostavljen sistem kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015. Sistem kakovosti obsega vse poslovne procese in ravni vodenja v podjetju. 

Struktura sistema kakovosti obsega:
 • odgovornosti  in pooblastila za kakovost (splošne in posebne odgovornosti ),
 • organizacijsko strukturo (ki se nanaša na sistem vodenja kakovosti in medsebojne povezave),
 • vire in osebje (potrebne kadre in znanja, infrastrukturo, opremo za izvedbo storitev, nadzor,...),
 • opise procesov in drugih postopkov delovanja za koordinacijo posameznih aktivnosti.
Vsi procesi in področja sistema kakovosti so izpostavljeni notranji presoji z namenom, da bi ugotovili uspešnost sistema kakovosti glede na zastavljene cilje.

Politika kakovosti podjetja Komunala Brežice:
 
 • zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe,
 • zavezanost ponuditi učinkovite in visokokakovostne storitve, ki dosegajo pričakovanja zainteresiranih strani,
 • družbeno odgovorno delovanje in visoki etični standardi do vseh ključnih deležnikov podjetja: uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnika,
 • delovanje v skladu z zakonodajo,   
 • nenehno iskanje rešitev za optimizacijo in izboljšave poslovnih procesov,
 • odgovornost slehernega zaposlenega za kakovost in vzdrževanje sistema kakovosti skozi okvir ISO 9001:2015, s čimer zagotavljamo kakovost vseh aktivnosti podjetja.
Cilji kakovosti:
 • stalne izboljšave procesov,
 • ozaveščenost naših uporabnikov in ostalih deležnikov o odgovornem delovanju do okolja,
 • spremljanje zadovoljstva uporabnikov in ostalih deležnikov,
 • dvig kulture kakovosti med zaposlenimi,
 • obvladovanje stroškov nekakovosti,
 • obvladovanje tveganj za preventivno delovanje,
 • povečanje konkurenčnosti podjetja.
   
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave