OBVESTILO: NOVO: Uporabnike iz naselja Pavlova vas in Blatno obveščamo, da bo zaradi čiščenja vodohrana motena dobava pitne vode, v četrtek, 14. 11. 2019, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.
  ZAPRI

Kakovost

ISO 9001:2015

Kakovost storitev je bistven element uspešnosti poslovanja in razvoja našega podjetja, zato je izvajanje določil POSLOVNIKA KAKOVOSTI obvezujoče za vse zaposlene v podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

V podjetju imamo vzpostavljen sistem kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015. Sistem kakovosti obsega vse poslovne procese in ravni vodenja v podjetju. 

Struktura sistema kakovosti obsega:
 • odgovornosti  in pooblastila za kakovost (splošne in posebne odgovornosti ),
 • organizacijsko strukturo (ki se nanaša na sistem vodenja kakovosti in medsebojne povezave),
 • vire in osebje (potrebne kadre in znanja, infrastrukturo, opremo za izvedbo storitev, nadzor,...),
 • opise procesov in drugih postopkov delovanja za koordinacijo posameznih aktivnosti.
Vsi procesi in področja sistema kakovosti so izpostavljeni notranji presoji z namenom, da bi ugotovili uspešnost sistema kakovosti glede na zastavljene cilje.

Politika kakovosti podjetja Komunala Brežice:
 
 • zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe,
 • zavezanost ponuditi učinkovite in visokokakovostne storitve, ki dosegajo pričakovanja zainteresiranih strani,
 • družbeno odgovorno delovanje in visoki etični standardi do vseh ključnih deležnikov podjetja: uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnika,
 • delovanje v skladu z zakonodajo,   
 • nenehno iskanje rešitev za optimizacijo in izboljšave poslovnih procesov,
 • odgovornost slehernega zaposlenega za kakovost in vzdrževanje sistema kakovosti skozi okvir ISO 9001:2015, s čimer zagotavljamo kakovost vseh aktivnosti podjetja.
Cilji kakovosti:
 • stalne izboljšave procesov,
 • ozaveščenost naših uporabnikov in ostalih deležnikov o odgovornem delovanju do okolja,
 • spremljanje zadovoljstva uporabnikov in ostalih deležnikov,
 • dvig kulture kakovosti med zaposlenimi,
 • obvladovanje stroškov nekakovosti,
 • obvladovanje tveganj za preventivno delovanje,
 • povečanje konkurenčnosti podjetja.

   
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko