OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Javna razsvetljava

Splošno o službi

Na območju občine Brežice izvajamo javno službo rednega vzdrževanja javne razsvetljave, rednega vzdrževanja svetlobnih prometnih znakov, spremenljive prometno-informativne signalizacije in parkomatov ter izobešanje zastav in novoletne razsvetljave na drogovih javne razsvetljave.

Obseg del

Vzdrževanje javne razsvetljave zajema vse aktivnosti, operativna dela, strokovni nadzor za namen nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave ter obsega:
 • vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
 • vzdrževanje prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave ter naprave v nadzornem centru,
 • redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece,
 • intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave,
 • vzdrževanje parkomatov,
 • vzdrževanje semaforjev,
 • izobešanje zastav,
 • izvedba novoletne razsvetljave,
 • druga dela po naročilu nadzornega organa občine,
 • vodenje kontrolne knjige,
 • izvedbo dodatnih obremenitev na infrastrukturi,
 • vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
 • zagotavljanje, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena, razen v primerih, določenih s predpisi o svetlobnem onesnaževanju,
 • izvajanje obratovalnega monitoringa in posredovanje le tega pristojnemu ministrstvu.
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave