OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Inovativnost

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. ni samo uspešno podjetje, ki upravlja z devetimi javnimi vodovodnimi sistemi, tremi kanalizacijskimi sistemi, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori, 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem in tržnico v Brežicah. Komunala Brežice je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje.

Biti drugačen, biti inovativen. Biti najboljši in pri tem v prvi vrsti delovati družbeno odgovorno. Inovativnost v našem podjetju se kaže predvsem na področju OZAVEŠČANJA IN INFORMIRANJA UPORABNIKOV.

Projekte za ozaveščanje dojemamo kot naš produkt, nekaj kar razvijamo in na tem področju želimo postati »Pipistrel mehkih vsebin«. Zavedamo se, da zgolj podajanje informacij ni dovolj, zato podajamo informacije sistematično in ciljno usmerjeno ter na dolgi rok. Na drugi strani je ozaveščanje produkt, ki daje tudi pozitivne finančne rezultate.

Za ozaveščanje o pomenu ohranjanja okolja in naravnih virov izvajamo sledeče projekte:

Ekološki projekt "Ohranimo čisto okolje"

Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje« je namenjen okoljskemu ozaveščanju in vzgoji predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladostnikov, s katerim se preko predavanj in delavnic otroci seznanijo z različnimi vrstami odpadkov, njihovo potjo od nastanka do odpada ter se naučijo pravilnega ravnanja z odpadki. Otroke ozaveščamo tudi o pomenu kompostiranja, pitne vode, ponovne uporabe stvari, problematiki zavržene hrane in kako odpadke uporabiti kot učinkovit vir energije.
Poskusi ozaveščanja mladih v šolah in obiski šol niso novost. Je pa res, da tako kot na drugih področjih, je tudi tu naš pristop drugačen. Zavedamo se, da v poplavi informacij zgolj enourno predavanje in brošura enkrat letno ni dovolj, zato smo se na Komunali Brežice odločili, da se sistematično in sistemsko vključimo v učni proces, kar je glede na druga komunalna podjetja novost. Tako smo naše aktivnosti pedagoško oblikovali in jih vključili v letni učni načrt. Vsa izvajanja smo podkrepili z izdelavo učnega gradiva in uvedbo letnega preizkusa znanja na ravni vseh šol v občini Brežice.

Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«

V juniju 2015 smo pričeli s projektom brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«, ki je bila nadgradnja vseslovenske akcije komunalnih podjetij »Skupaj za boljšo družbo«. V sklopu te pobude smo enkrat letno izvedli prikaz koliko uporabnih stvari zavrže povprečen državljan. Mi smo pobudo razširili in šli v izvedbo projekta ponovne uporabe stvari. Tako lahko na brežiško tržnico vsako soboto prinesejo rabljene, vendar še uporabne stvari, odnesejo pa tiso, kar potrebujejo. Do začetka leta 2020 smo predali že čez 54.000 kosov uporabnih stvari, med drugimi pralni stroj, kolesa, kasetofon, pečico, gramofon, postelje, otroške igrače in vozičke, knjige, oblačila in s tem osrečili marsikoga, ki je našel kakšno uporabno stvar zase, svoje otroka in svoje najbližje. S tem smo privarčevali tudi pri odlaganju kosovnih odpadkov, saj smo odložili kar 24 ton manj kosovnega odpada. Povsem uporabne stvari, ki bi drugače končale na smetišču, so našle novega, zadovoljnega lastnika. Našo inovativno akcijo so na Zbornici komunalnega gospodarstva povzeli tudi v državno strategijo, kjer bodo komunalnim podjetjem predlagali tovrstno delovanje na področju ponovne uporabe stvari. Da je akcija inovativna dokazuje tudi dejstvo, da so nas organizatorji povabili na mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green v Gornjo Radgono, kjer se je ozaveščalo o pomenu ponovne uporabe stvari.

Projekt » Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«

V podjetju smo prav tako nadgradili akcijo Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije komunalnih podjetij »Skupaj za boljšo družbo«, in sicer s projektom »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«. S projektom smo prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki so vključene v projekt in so si pridobile potrdilo o vključitvi v projekt, zloženke, steklene vrče, pravico do uporabe logotipa projekta in predavanje za zaposlene. S projektom smo prav tako prisotni v vzgojno – izobraževalnih institucijah, kjer mlade izobražujemo v odgovorne varuhe narave. Projekt je Zbornica komunalnega gospodarstva vključila v državno strategijo pobude Skupaj za boljšo družbo in ga na podoben način izvajajo tudi druga komunalna podjetja.

Projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«

V podjetju smo nadgradili projekte za ozaveščanje o problematiki zavržene hrane, ki že potekajo na nekaterih komunalnih podjetjih, in sicer smo s projektom »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!« prisotni ne samo v gospodinjstvih ampak tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in gostinskih obratih.

Oživitev tržnice v Brežicah

Kot upravljavec brežiške tržnice smo v letu 2015 začeli izvajati aktivnosti za oživitev brežiške tržnice. Na prireditvah Dan na tržnici so obiskovalci lahko okušali jedi in napitke iz sezonske ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, ki se prodajajo na stojnicah ter se seznanili z recepti za njihovo pripravo. Poudarek je na ozaveščanju pomena tržnice, samooskrbe in lokalno pridelane hrane. Z omenjenimi aktivnostmi smo oživili dogajanje na tržnici in na tržnico privabili nove kupce in tudi prodajalce. Aktivnosti za oživitev tržnice je inovativna, saj smo jih poleg različnih dogodkov združili tudi z akcijo brezplačne menjave uporabnih stvari Prinesi-odnesi, kar v slovenskem merilu ne organizira nobeno komunalno podjetje.


Poleg standardnega informiranja naših uporabnikov (hrbtna stran položnic, spletna stran, koledar odvoza odpadkov, informiranje preko lokalnih medijev, izvedba novinarskih konferenc) smo ponosni na naš inovativni način informiranja in ozaveščanja, in sicer:

Glasilo Komunalko

Glasilo Komunalko smo pričeli izdajati v letu 2014, kjer našim uporabnikom na preprost način podajamo informacije o naših dejavnostih in jih ozaveščamo. Stroške posamezne številke pokrivamo tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. Glasilo prejme vsako gospodinjstvo v občini Brežice brezplačno. Do sedaj smo izdali osem številk lastnega glasila Komunalko, ki ne samo, da služi ozaveščanju in komunikaciji, ampak nam prinaša celo prihodke s prodajo oglasnega prostora.
Glasilo Komunalko je prav gotovo eden izmed najbolj inovativnih pristopov k ozaveščanju in informiranju uporabnikov komunalnih storitev, kar so pričeli posnemati tudi v drugih komunalah.

Inovativnost ni namenjena sama sebi, ampak je njena največja dodana vrednost rezultat, ki se lahko meri tudi v številkah.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. v prvih štirih letih poslovanja , ko je prevzelo izvajanje gospodarskih javnih služb od prejšnjega izvajalca, z zgoraj navedenimi inovativnimi pristopi beleži sledeče uspehe:
 • z novim načinom odvoza odpadne embalaže od doma do 156 % več zbrane odpadne embalaže,
 • za 72 % več ločeno zbranih odpadkov,
 • za 1078 % več zbranega bio-razgradljivega kuhinjskega in zelenega vrtnega odpada,
 • za 46% manj mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo pred odlaganjem
 • za 48 % manj odloženih odpadkov,
 • povečanje prihodkov podjetja za 109 %,
 • povečanje kapitala podjetja za 140 %,
 • povečanje čistega dobička za več kot 4,5 x,
 • povečanje števila zaposlenih za 57 %
 • bolj zadovoljni uporabniki,
 • bolj zadovoljni in lojalni zaposleni,
 • vzorno urejeni ekološki otoki z novimi nalepkami,
 • izboljšanje informiranja in ozaveščanja uporabnikov,
 • izboljšano sodelovanje z ostalimi organizacijami in podjetji v občini in širše.

Glede na zgoraj navedeno je očitno, da se z inovativnostjo znižujejo tudi stroški naših občanov, in kar je najlepše pri tem, da smo s tem tudi družbeno odgovorni. V podjetju Komunala Brežice d.o.o. nadaljujemo z našimi inovativnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja uporabnikov, ker verjamemo, da lahko na tak način v naslednjih letih zmanjšamo količine mešanih odpadkov še za 2000 ton in s tem strošek obdelave na položnicah še dodatno zmanjšamo.

Naše inovacije vplivajo na:
 • zmanjšanje negativnih vplivov na družbo in okolje (več ločeno zbranih odpadkov, manj mešanih odloženih odpadkov, manjša poraba pitne vode, manj porabe goriva, manj izpušnih plinov).
 • povečanje pozitivnih vplivov na okolje in družbo (zdravi uporabniki, čisto okolje in narava, čista pitna voda, informirani uporabniki, ozaveščeni otroci in odrasli o pomenu ohranjanja okolja in varovanja narave, izboljšanje kvalitete življenja naših uporabnikov, zmanjšanje stroškov plačevanja komunalnih storitev, višja kvaliteta izvajanja naših storitev, varovanje naravnih virov).
 • zadovoljni, motivirani, lojalni in učinkoviti zaposleni.
 • večja poslovna uspešnost podjetja.
 • vključevanje v lokalno skupnost (projekti, aktivnosti, sponzorstva, itd.). 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave