OBVESTILO:

Obveščamo, da bo jutri, 2. 3. 2021, med 7. in 15. uro, motena dobava pitne v naselju Kamence, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike naselij Vrhje in Slogonsko obveščamo, da bo danes, 1. 3. 2021, do predvidoma 15. ure, motena oskrba s pitno vodo, zaradi okvare na vodovodnem omrežju.

Izšla je 9. številka glasila Komunalko. Dostopen na povezavi.

Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice, v času ko veljajo še nekateri ukrepi povezani s COVID-19, najdete tukaj. ZAPRI

Javna naročila in razpisi

POPRAVEK oz. DOPOLNITEV: Objavljamo še EXCEL TABELO - Podrobni ponudbeni predračun, ki je obvezna priloga Ponudbenega predračuna in jo morajo ponudniki izpolniti. Rok za oddajo ponudb se podaljšuje do 10. 3. 2021 do 12.00.

Objavljamo razpisno dokumentacijo in obrazce za javno naročilo Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31.12. 2023. Prilagamo tudi ESPD ter prilogo z merilnimi mesti. Tukaj je dostopno pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov.
Naročnik objavlja spremenjen obrazec za menično izjavo za resnost ponudbe (čas veljavnosti menice za resnost ponudbe sedaj glasi do 3. 5. 2021).
Prosimo da ponudniki pri svoji ponudbi izpolnite nov/spremenjen obrazec, ki je na voljo tu.28. 2. 2017 Seznam evidenčnih naročil za leto 2016

6. 2. 2018 Seznam evidenčnih postopkov za leto 2017


27. 2. 2019 Seznam evidenčnih naročil za leto 2018

5. 2. 2020 Seznam evidenčnih naročil za leto 2019

25. 2. 2021 Seznam evidenčnih naročil za leto 2020


 
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.