OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

V primeru smrti

V trenutkih, ko izgubimo najdražjo osebo, je težko razmišljati, kaj je potrebno storiti za njihov pokop.

Kaj storiti v primeru smrti?

 1. Če nastopi smrt doma ali drugje, pokličite zdravnika, ki opravi mrliški pregled in izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).
 2. Če smrt nastopi v bolnišnici ali v domu starejših občanov, svojci prejmete obvestilo o smrti, v katerem je navedeno, kje se pokojnik nahaja. Prevzeti morate pokojnikove stvari in osebne dokumente.
 3. Pokličite Komunalo Brežice (041/637 059) in se dogovorite za prevoz pokojnika ter podrobnosti glede pogreba in groba.
 4. Pripravite poslovilno pogrebno slovesnost. Pred naročilom pogreba se v sprejemni pisarni na pokopališču Brežice odločite za vrsto pokopa, za morebitne dodatne storitve na pogrebu (pevci, trobentač, govornik), uskladite uro in kraj pogreba ter pripravite besedilo za osmrtnico. 
 5. Obvestite predstavnika verske skupnosti(v kolikor želite predstavnika verske skupnosti, se morate o tem sami dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno prebivališče).

Dokumenti, ki so potrebni za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • številka grobnega mesta - prostor, v katerem bo opravljen pokop ali dodelitev novega grobnega mesta,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu,
 • potrdilo pristojnega upravljavca pokopališča za pokop žare, če bo pokojnik upepeljen in žara pokopana na pokopališču, s katerim Komunala Brežice d. o. o. ne upravlja (tudi za klasični pokop),
 • za prevoz v tujino je obvezen potni list, Komunala Brežice d. o. o. priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste.

Upepelitev pokojnika

Pokojnike, ki bodo upepeljeni, oblečemo v obleko za upepelitev (talar), ki je iz ekološkega materiala in ne povzroča škodljivih emisij za okolje (ob upepelitvi svojcem ni potrebno prinašati obleke za pokojnika).

Dobro je vedeti

Invalidsko nadomestilo pripada največ do dneva smrti. Izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem lahko izplača le Zavod na enaki podlagi, kot to velja za pokojnine. 

Izdaja potrdila iz matičnega registra umrlih

Izpiski iz matičnega registra vsebujejo zadnje podatke, ki so bili vpisani do izdaje izpiska. Potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnega registra, vsebujejo vse podatke, vpisane v matičnem registru, ali podatke o posameznih vpisanih dejstvih. 
Zahtevo za izpisek iz matičnega registra o smrti lahko poda zainteresirana oseba - družinski član oziroma svojec umrlega ali njen pooblaščenec. 
Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko izda pristojni organ, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil.
Zahtevo se lahko poda na upravni enoti, ne glede na kraj dogodka oziroma vpisa smrti v matični register umrlih.

Oporoka

Dedovanje pomeni prehod premoženja iz umrle osebe na druge osebe. Deduje se lahko na podlagi oporoke, kadar pa oporoke ni, se deduje na podlagi zakona. Tisti, ki piše oporoko, lahko v oporoki določi enega ali več dedičev. Dediči so osebe, ki dedujejo celotno premoženje pokojnika ali njegov del. Oporoko lahko napiše vsak. Dedujejo lahko vsi.

Zapuščina

Zapuščinski postopek sprožijo svojci na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika. Najožji sorodnik predloži matičnemu uradu, v roku trideset dni od vpisa smrti vmatično knjigo umrlih, naslednje dokumente in podatke:
 • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče)
 • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list),
 • podatke o premičnem premočenju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje, podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih),
 • obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih),
 • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list), da jih uničijo.

Bančni računi 

V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko.
Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira.
Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja.
Račun banka zapre ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

Osebni dokumenti

Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega posameznika niso več uporabni in jih je potrebno uničiti.
Svojci umrlega posameznika predložijo njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in jih vrne njegovim svojcem  (več o tem Uničenje dokumentov).

Darovanje organov in tkiv po smrti 

Več o tem lahko preberete na strani  www.slovenija-transplant.si

Etični kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti

Več o etičnem kodeksu pogrebne in pokopališke dejavnosti si lahko preberete tukaj.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave