OBVESTILO: Pomembno obvestilo o povečani motnosti pitne vode na območju Ceste prvih borcev in Prešernove ceste, preberite na tej povezavi.

Več o zimskih razmerah in oteženem odvozu komunalnih odpadkov v nekaterih krajevnih skupnostih Občine Brežice, preberite na tej povezavi. ZAPRI

Ceniki

Prekinitev dobave vode in začasen odklop ter priklop priključka

Zap. št. Storitev Cena v EUR brez DDV DDV (22%) Cena v EUR z DDV
1 Stroški aktivnosti postopka za prekinitev dobave 48,00 10,56 58,56
2 Prekinitev dobave vode 16,00 3,52 19,52
3 Začasni odklop priključka (po naročilu uporabnika) 16,00 3,52 19,52
4 Ponovni priklop priključka 16,00 3,52 19,52

Opombe:
Uporabnikom se v primeru kakršnekoli aktivnosti postopka prekinitve dobave vode, zaračuna strošek aktivnosti postopka prekinitve dobave vode, ki so vezani na pripravo za prekinitev dobave vode.

Strošek menjave vodomera (DN 20)

Material + storitev EUR (brez DDV) Opomba
VODOMER 50,00 obvezno
PLASTIČNA PLOMBA 0,70 obvezno
PROTIPOVRATNI VENTIL 3,47 obvezno
VENTIL S PIPICO 11,63 po potrebi
VENTIL BREZ PIPICE 8,05 po potrebi
SPOJNICA (PAR) 9,00 po potrebi
DELO (1h) 16,00 obvezno
VNOS UPORABNIKA V EVIDENCO 10,00 obvezno
PRIPRAVA POGODBE 20,00 obvezno
VGRADNJA VODOMERA 99,47 obvezno
VGARDNJA VODOMERA + VENTILI 128,12  

 

Material + storitev UR (brez DDV) Opomba
VODOMER daljinski 110,00 obvezno
PLASTIČNA PLOMBA 0,70 obvezno
PROTIPOVRATNI VENTIL 3,47 obvezno
VENTIL S PIPICO 11,63 po potrebi
VENTIL BREZ PIPICE 8,02 po potrebi
SPOJNICA (PAR) 9,00 po potrebi
DELO (1h) 16,00 obvezno
VNOS UPORABNIKA V EVIDENCO 10,00 obvezno
PRIPRAVA POGODBE 20,00 obvezno
VGRADNJA VODOMERA 159,47 obvezno
VGARDNJA VODOMERA + VENTILI 188,12  
 
Material Cena (brez DDV)
VODOMERNI JAŠEK (LTŽ POKROV) 275,00
REGULATOR TLAKA + MANOMETER 76,81
 
Storitev Znesek EUR/enota
OMREŽNINA VODA ZA VODOMER 1,9837 EUR/mesec
VODARINA 0,6468 EUR/m3
OMREŽNINA GREZNICE IN MKČN ZA VODOMER 0,7039 EUR/mesec
PRAZNJENJE GREZNICE ALI MKČN 0,2981 EUR/m3
OKOLJSKA DAJATEV - ODPADNA VODA GREZNICE 0,5283 EUR/m3

Dodatna pojasnila

  • Vodomer je potrebno menjati 1 x na 5 let, v kolikor ima vaš vodomer  veljavno letnico, se obračuna sorazmerni del vodomera.
  • Vgrajujemo nove vodomere z začetnim stanjem 0 m3, vsi vodomeri morajo imeti protipovratne ventile.
  • Opciji vgradnje vodomera: če je znotraj objekta, se mora vgraditi daljinski vodomer, če je zunaj v jašku pa navaden.
  • Vodomerno mesto mora biti ves čas dostopno, v vodomer lahko posegamo le mi.
  • Pri morebitnih okvarah je vse do vodomera (oz. stene objekta, če je vodomer v objektu) na naš strošek,
  • od vodomera naprej pa na strošek lastnika.
  • Pomembne informacije se vsak mesec nahajajo na zadnji strani položnic.
Stroški so informativne narave, obračun se izvede po dejansko izvedenih količinah.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih