OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Malega Obreža obveščamo, da bo v torek - 29. 11. 2022, med 7.30 do predvidoma 14.00 ure občasno motena dobava pitne vode zaradi prevezav na vodovodnem omrežju.

  ZAPRI

Upravljanje stanovanj in zgradb

Upravljanje stanovanj in zgradb
Vsaka zgradba za opravljanje svojega namena potrebuje redno vzdrževanje in skrb. Prav zaradi tega je v interesu vseh lastnikov, da je stavba dobro vzdrževana, saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, ki zahtevajo visoko ceno sanacije.

Upoštevati je pa potrebno tudi potrebo po nemotenem delovanju zgradbe in organizaciji življenje vseh stanovalcev v njej.

V eno lastniških nepremičninah običajno s stavbo upravlja lastnik, ki skrbi za to, da se stavba vzdržuje in da se plačujejo računi za vodo, elektriko in podobno. Pri več lastniških nepremičninah pa s stavbo upravlja upravnik, ki ga izberejo etažni lastniki.

Upravljanje stanovanj je strogo določeno s strani Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Naš pristop k upravljanju je drugačen:

 • 24 urna pripravljenost, katere cilj je čim hitrejša sanacija napake.
 • Posluh za težave strank in njihovo sprotno reševanje.
 • Boljša kakovost in konkurenčna cena.
 • Občutek varnosti in zaupanja.
 • Kvalitetna izvedba investicijskih in vzdrževalnih del.
 • Garancija izvedenih del.
Stavba, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov mora imeti tudi svojega upravnika. Upravnik se določi s strani etažnih lastnikov, kar se šteje za posel rednega upravljanja. Če se upravnika ne more določiti, lahko vsak etažni latnik predlaga da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Vsi si želimo prijazno upravljanje objektov. Upravnik se velikokrat srečuje z nezadovoljstvom etažnih lastnikov nad delom drugih upravljavcev njihovih objektov. V večini primerov so te pritožbe upravičene. Najpogostejši primeri pritožb so: odzivni čas opravljanja napak na objektu, površno gospodarjenje, ne transparentno poslovanje, vsiljevanje nepotrebnih storitev in predragi izvajalci…

Kot upravnik večstanovanjskega objekta v smislu dobrega gospodarja, vam ponujamo:

 • Vzdrževalna in investicijska dela.
 • Tehnične storitve in svetovanja (pregled stanja nepremičnin, izdelava predloga načrta vzdrževanja, poskrbimo za najugodnejšega ponudnika, vršimo nadzor nad izvajalci…).
 • Hišniška opravila (vzdrževalec skrbi za urejenost vseh skupnih delov in naprav objektov.
 • Urejanje zelenic in okolice (košnja trave, čiščenje okoli objekta..).
 • Vodenje rezervnega sklada.
 • Organizacijske in administrativne storitve (ažurno vodenje evidenc o lastnikih in najemnikih objektov..).
 • Finančno računovodske storitve.
 • Vsaj 2x letno vodenje sestankov z lastniki nepremičnin. 

Kot upravnik večstanovanjskega objekta v smislu dobrega gospodarja, vam še dodatno ponujamo:

 • Točkovanje stanovanj.
 • Čiščenje snega (parkirni prostori, pločnik okoli zgradbe,..).
 • Vrtnarska opravila (sajenje rož in okrasnih dreves, obrezovanje dreves in žive meje, pometanje in odvoz listja,..).
 • Vpis nepremičnin v zemljiško knjigo.
 • Pravne storitve.
 • Sklepanje pogodb v imenu naročnika (izbira elektro dobavitelja, varovanje objekta, zavarovanje objekta..).
Komunala Brežice d.o.o. 2022 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave