OBVESTILO: Uporabnike naselja Loče obveščamo, da bodo možne krajše prekinitve dobave pitne vode zaradi del na vodovodnem omrežju do predvidoma petka, 29. 5. 2020.

JAVNO NAROČILO: »Odprava okvar na javni infrastrukturi, izvedba in popravilo komunalnih priključkov in gradnja komunalne infrastrukture v letih 2020 in 2021« Rok za sprejem ponudb se podaljša do 28. 5. 2020 do 12:00 ure.


Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice, v času epidemije korona virusa najdete tukaj. ZAPRI

Upravljanje stanovanj in zgradb

Upravljanje stanovanj in zgradb
Vsaka zgradba za opravljanje svojega namena potrebuje redno vzdrževanje in skrb. Prav zaradi tega je v interesu vseh lastnikov, da je stavba dobro vzdrževana, saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, ki zahtevajo visoko ceno sanacije.

Upoštevati je pa potrebno tudi potrebo po nemotenem delovanju zgradbe in organizaciji življenje vseh stanovalcev v njej.

V eno lastniških nepremičninah običajno s stavbo upravlja lastnik, ki skrbi za to, da se stavba vzdržuje in da se plačujejo računi za vodo, elektriko in podobno. Pri več lastniških nepremičninah pa s stavbo upravlja upravnik, ki ga izberejo etažni lastniki.

Upravljanje stanovanj je strogo določeno s strani Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Naš pristop k upravljanju je drugačen:

 • 24 urna pripravljenost, katere cilj je čim hitrejša sanacija napake.
 • Posluh za težave strank in njihovo sprotno reševanje.
 • Boljša kakovost in konkurenčna cena.
 • Občutek varnosti in zaupanja.
 • Kvalitetna izvedba investicijskih in vzdrževalnih del.
 • Garancija izvedenih del.
Stavba, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov mora imeti tudi svojega upravnika. Upravnik se določi s strani etažnih lastnikov, kar se šteje za posel rednega upravljanja. Če se upravnika ne more določiti, lahko vsak etažni latnik predlaga da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Vsi si želimo prijazno upravljanje objektov. Upravnik se velikokrat srečuje z nezadovoljstvom etažnih lastnikov nad delom drugih upravljavcev njihovih objektov. V večini primerov so te pritožbe upravičene. Najpogostejši primeri pritožb so: odzivni čas opravljanja napak na objektu, površno gospodarjenje, ne transparentno poslovanje, vsiljevanje nepotrebnih storitev in predragi izvajalci…

Kot upravnik večstanovanjskega objekta v smislu dobrega gospodarja, vam ponujamo:

 • Vzdrževalna in investicijska dela.
 • Tehnične storitve in svetovanja (pregled stanja nepremičnin, izdelava predloga načrta vzdrževanja, poskrbimo za najugodnejšega ponudnika, vršimo nadzor nad izvajalci…).
 • Hišniška opravila (vzdrževalec skrbi za urejenost vseh skupnih delov in naprav objektov.
 • Urejanje zelenic in okolice (košnja trave, čiščenje okoli objekta..).
 • Vodenje rezervnega sklada.
 • Organizacijske in administrativne storitve (ažurno vodenje evidenc o lastnikih in najemnikih objektov..).
 • Finančno računovodske storitve.
 • Vsaj 2x letno vodenje sestankov z lastniki nepremičnin. 

Kot upravnik večstanovanjskega objekta v smislu dobrega gospodarja, vam še dodatno ponujamo:

 • Točkovanje stanovanj.
 • Čiščenje snega (parkirni prostori, pločnik okoli zgradbe,..).
 • Vrtnarska opravila (sajenje rož in okrasnih dreves, obrezovanje dreves in žive meje, pometanje in odvoz listja,..).
 • Vpis nepremičnin v zemljiško knjigo.
 • Pravne storitve.
 • Sklepanje pogodb v imenu naročnika (izbira elektro dobavitelja, varovanje objekta, zavarovanje objekta..).
Komunala Brežice d.o.o. 2020 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko