Nasveti in zanimivosti

Kaj je rezervni sklad?

Rezervni sklad je instrument za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Gre za pomemben institut novega stanovanjskega zakona, ki ga je sicer predpisal že stvarnopravni zakonik z začetkom leta 2003. Stanovanjski zakon, ki je začel veljati 14. oktobra 2003, pa rezervni sklad podrobneje opredeljuje in dodaja vrsto varovalk, ki zagotavljajo varnost sredstev, zbranih v skladu.

Čemu je namenjen rezervni sklad?

V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti finančna bremena lastnikov na daljše obdobje.

Ali sem kot stanovalec dolžan vplačevati v rezervni sklad?

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se ta obveznost ne more prenesti na najemnika, razen če se lastnik in najemnik o tem posebej sporazumeta.

Ali lahko lastnik prisili najemnika, da namesto njega vplačuje v RS?

Lastnik nima zakonske podlage, da lahko prisili najemnika, da vplačuje v rezervni sklad, saj je po zakonu sredstva za v rezervni sklad dolžan vplačevati izključno lastnik stanovanja.

Prezračevanje stanovanj

V Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o. smo v zadnjem času zabeležili povečano število pritožb glede vlage ter plesni po stenah in stropih stanovanj. Največkrat je to posledica pomanjkanja prezračevanja prostorov in nezadostnega ogrevanja. Le v nekaterih izjemnih primerih lahko težavo s plesnijo povežemo s pomanjkljivostmi zgradbe (npr. streha, toplotna izolacija, hidroizolacija).Manj vlage se pojavlja v stanovanjih, ki so ogrevana s pečmi na drva ali pa s kamini. Temperatura je v teh primerih višja, prav tako pa je prisoten vlek zraka, ki ga povzroča gorenje in odvajanje plinov v dimnik. V tako ogrevanih stanovanjih je zadostno prezračevanje že 15 minut dnevno.

Kako pravilno prezračimo stanovanje?

V stanovanjih, ki se ogrevajo z radiatorji pa je potrebno prezračevanje stanovanja opravljati redno in temeljito dvakrat dnevno po najmanj 15 min. Po končanem prezračevanju je potrebno okna zapreti in ne imeti odprta na ventus (»na kip«) cel dan, ker s tem predolgo dovajamo v stanovanje vlažen zunanji zrak. Potrebno je, da je dnevna sobna temperatura najmanj med 21 - 22°C. Pomembno je, da omogočimo kroženje zraka v prostorih. To storimo tako da razgrnemo zavese pri oknih, pohištvo pa naj bo dovolj odmaknjeno od zidov, še posebej v kotih
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave