OBVESTILO:

Uporabnike iz Cankarjeve ulice, Gubčeve ulice, Kopitarjeve ulice in Hrastinske poti obveščamo, da bo 20.4.2021, predvidoma od 7.30 do 10.00, motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz Vitovca obveščamo, da bo do 21. 4. 2021 občasno motena dobava pitne vode zaradi obnavljanja vodovodnih priključkov. 

Uprabnike iz mesta Brežice obveščamo, da bo do 30. 4. 2021 občasno motena dobava pitne vode zaradi redne menjave vodomerov.

Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice v času ukrepov, povezanih s COVID-19, najdete tukaj.

ZAPRI

Družini prijazno podjetje

druzini prijazno-polni brez
Z implementacijo ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje smo povečali motivacijo in pripadnost podjetju, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih, izboljšali smo organizacijo dela zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter povečali ugled podjetja v okolju.
Naše podjetje že od ustanovitve dalje gradi uspehe na zavzetih in zadovoljnih zaposlenih. S tem zavedanjem in vrednotami nam je uspelo v letih obstoja zgraditi močno organizacijsko kulturo. V maju 2014 je podjetje dobilo osnovni certifikat, v decembru 2017 pa smo pridobili polni modri certifikat. Z namenom nadaljnega razvoja idealne organizacijske kulture,  ki bo omogočila prostor za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, smo za novo triletno obdobje sprejeli pet novih ukrepov, dva pa smo razširili.


Izbrani ukrepi podjetja:
 • Izmensko delo
 • Otroški časovni bonus
 • Načrtovanje letnega dopusta
 • Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Fleksibilni dnevni odmori
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanje dela in družine
 • Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 • Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 • Ponudba za prosti čas
 • Novoletno obdarovanje otrok
 • Priznavanje ur v času pogrebnih slovesnosti svojcev zaposlenih
 • Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih
 • Izbor najboljšega sodelavca/sodelavke
 • Spodbujanje inovativnosti zaposlenih
 • Časovni konto
 • Fleksibilni delovni čas
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.